Tagarchief: statushouders

350 statushouders vanaf het 4de kwartaal 2017 in het voormalige ministerie SZW

Wethouder Joris Wijsmuller heeft in een brief aan de gemeenteraad zijn plannen voor de huisvesting van statushouders bekend gemaakt. Den Haag zal in 2017 in totaal aan 1667 personen onderdak gaan bieden.

Bezuidenhout
Over de huisvesting in het voormalige ministerie van SZW in Bezuidenhout schrijft de wethouder het volgende:

Zoals bekend heeft het college besloten het gebouw van het voormalige Ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat 4 te bestemmen voor de huisvesting van 350 statushouders voor vijf jaar. Dit is vastgelegd in een zogenaamd “derdenbeding” dat elke nieuwe eigenaar bindt. Dit derdenbeding heeft tot doel de (financiële) voorwaarden te creëren voor de ontwikkelaar om deze tijdelijke huisvesting te kunnen realiseren. Sinds 9 december 2016 is Meijer Realty Partners B.V. (MRP) de eigenaar van de locatie en verantwoordelijk voor de uitvoering van het derdenbeding. Deze huisvesting zal in het vierde kwartaal worden opgeleverd.”

“MRP heeft ook aangegeven te onderzoeken of het mogelijk is om een mix van vergunninghouders en jonge mensen met verschillende achtergronden (woonstarters, studenten, net afgestudeerden) in het pand te huisvesten. Het doel is de vergunninghouders met de Nederlandse jongeren in contact te brengen, te bouwen aan een community en netwerk en daarmee een goede start te bieden in Den Haag. Zo wordt er niet alleen aan een toekomst gewerkt voor de statushouders maar ook voor de jongeren en wordt de reguliere Haagse woningmarkt ontlast. In Amsterdam zijn hiermee positieve ervaringen opgedaan in het project ‘Startblok Riekerhaven’. Ik hoop u hier spoedig meer over te kunnen melden.”

Communicatie met omwonenden
Wijsmuller zegt toe dat omwonenden en belanghebbenden van de verschillende locaties door middel van een bewonersbrief worden geïnformeerd over de ontwikkelingen. Als daaraan behoefte blijkt te bestaan in de buurt zal hij het besluit tijdens een of meerdere bijeenkomsten aan de direct omwonenden persoonlijk toelichten.

Voormalig ministerie Sociale Zaken wordt toch niet gesloopt

Bron: Omroep West

DEN HAAG – De kans is zeer groot dat het voormalig ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat bij station Laan van NOI in Den Haag toch blijft staan. De eigenaar – een investeerder – lijkt te willen voldoen aan de eisen van de gemeente, namelijk dat het niet mag worden gesloopt.

Dat blijkt uit een brief (pdf)  die wethouder Joris Wijsmuller vrijdagavond aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Over het pand was de afgelopen tijd een discussie gaande tussen het Rijk, de nieuwe eigenaar en de gemeente.

Het ministerie was eigendom van het Rijk, maar het gebouw was overbodig geworden omdat de ambtenaren inmiddels in het centrum van Den Haag zijn gevestigd. Daarom kwam het in de verkoop. In de zomer van dit jaar werd duidelijk dat Litoro Investments uit Schoonhoven het hoogste bod had gedaan: 23 miljoen euro.

Lees het hele artikel op omroepwest.nl.

SZW naar koper met sloopplan

Bron: Algemeen Dagblad
Door: Niels Klaassen

Het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Den Haag wordt definitief verkocht aan investeerder Litoro. Dit ondanks onenigheid tussen de gemeente en de investeerder. Die wil het pand namelijk slopen.

Het Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar van het gebouw) en de gemeente melden dat de verkoop écht doorgaat. Of het ontwerp uit 1990 van architect Herman Hertzberger inderdaad tegen de vlakte gaat, is onduidelijk.

Waarschijnlijk werken gemeente en Litoro achter de schermen aan een compromis. De gemeente wil echter niets kwijt over die gesprekken en Litoro is niet bereikbaar voor commentaar.

Lees verder op de site van het AD.

 

Veel minder vluchtelingen naar Den Haag en dit jaar niet in Bezuidenhout

Bron: Algemeen Dagblad
Auteur: Niels Klaassen

Den Haag hoeft dit jaar fors minder statushouders onderdak te bieden dan gepland. Door de lagere asielinstroom moet de gemeente voor slechts 1300 vluchtelingen een huis zoeken, in plaats van bijna 2200.

Extra woningen niet meer nodig
Het rijk bepaalt hoeveel vluchtelingen met verblijfspapiertje elke gemeente moet huisvesten. Die taakstelling is gebaseerd op de instroom van asielzoekers en de omvang van de gemeente.
Voor Den Haag bedroeg de taakstelling voor dit jaar 2166 statushouders. Daarin zaten ook de 700 extra statushouders. Nu de asielinstroom afgenomen is, gaat ook de taakstelling omlaag, naar 1322 voor heel 2016. Tot oktober plaatste Den Haag al bijna 1000 vluchtelingen, waardoor Wijsmuller nu nog maar voor 300 statushouders onderdak moet vinden.

Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) meldt de nieuwe cijfers donderdagmiddag in een brief aan de gemeenteraad van Den Haag. De extra woningen voor 700 statushouders die Den Haag vorig jaar aanbood schuiven door naar 2017. ,,Het college houdt echter vast aan die ambitie”, schrijft Wijsmuller. Als de asielstroom op het huidige peil blijft, zullen de extra plekken ook volgend jaar waarschijnlijk overbodig zijn. ,,Daar loop ik niet op vooruit, het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen”, meldt de woordvoerder van wethouder Wijsmuller.

Lees verder op de site van het Algemeen Dagblad

Nog geen plan B voor oude ministerie van Sociale Zaken

Bron: Algemeen Dagblad
Door: Niels Klaassen 

Den Haag wijst vooralsnog geen alternatieve locatie aan voor het oude ministerie van Sociale Zaken, waar dit jaar eigenlijk 350 statushouders moeten gaan wonen. Dat zei wethouder Joris Wijsmuller (HSP) vanavond tijdens een spoeddebat.

De ontwikkeling van het voormalige ministerie ligt stil door gesteggel over de sloop van het pand. De beoogde koper wil het gebouw op termijn slopen, maar de gemeente is daar tegen. Door de impasse dreigt vertraging bij de huisvesting van vluchtelingen in het pand.

Lees het hele artikel

 

Commissie sprak over Juliana van Stolberglaan en statushouders in het voormalig ministerie SZW

De commissie Ruimte sprak donderdag 22 september over de ontwikkeling van de Juliana van Stolberglaan 148. Ook werd gesproken over de voortgang van de huisvesting van statushouders.

Van Stolberglaan
De commissie sprak over de brief inzake herontwikkeling Juliana van Stolberglaan 148. Het college heeft het voornemen medewerking te verlenen aan de sloop- en nieuwbouwontwikkeling van een kantoorgebouw tot vier woonblokken met circa 150 appartementen. Het plan voorziet in vier woontorens van negen woonlagen en een ondergrondse parkeervoorziening.

Commissieleden vroegen onder andere naar de mogelijkheden van een woonlaag. Er is nogal onduidelijkheid over de rooilijnen. Commissieleden wilden weten waarom de communicatie niet goed gelopen is. Ook vroegen zij onder meer of de twee uitritten van de parkeergarage anders gesitueerd kunnen worden en of de hoogbouw hier geen precedentwerking zal hebben voor elders.

Wethouder Wijsmuller beantwoordde de vragen en gaf aan dat het hier een particuliere situatie betreft. De eigenaar moet de communicatie ter hand nemen en actief de buurt informeren. De wethouder zegde toe nog eens kritisch te kijken naar de rooilijn aan de Juliana van Stolberglaan in overleg met de bewoners en projectontwikkelaar. Ook wil hij kijken wat er geluidstechnisch mogelijk is. Er kan niet te dicht op de weg gebouwd worden. De commissie wordt geïnformeerd over de uitkomst. De wethouder wil ook kijken naar de situatie aan de overkant aan de Juliana van Stolberglaan, waar wel inritten van parkeergarages uitkomen op de laan. Ook wil hij de keuzes van het college nader toelichten aan bewoners. De bouwhoogte van het plan is aanvaardbaar voor het college.

Statushouders
Tot slot sprak de commissie over de raadsmededeling inzake voortgang huisvesting statushouders. De gemeente Den Haag spant zich in om in 2016 huisvesting te bieden aan 2166 statushouders. Dit is naast de wettelijke taakstelling (inclusief een achterstand uit 2015) nog eens 700 extra statushouders. Den Haag kiest daarvoor om de volle asielzoekerscentra te ontlasten en zo een bijdrage te leveren aan een structurele, samenhangende aanpak. Ingegaan wordt op onder meer de voortgang van de taakstelling en de uitvoeringsplannen.

De commissie stelde vragen over de verkoop van het SZW- pand. De commissie wilde weten hoe zeker het is dat er statushouders worden opgevangen. Er waren vragen over de taakstelling, waarom het COA moeite heeft met het koppelen van statushouders aan Den Haag en of er al begonnen is met de voorbereidingen voor de taakstelling voor 2017. Ook waren er vragen over de individuele trajecten, het schakelprogramma bij het ROC, het aantal buddies, de doorstroming van AMV-ers als men 18 jaar is geworden en de coördinatieteams.

Wethouder Wijsmuller beantwoordde de vragen en gaf aan dat het aantal statushouders dat opgevangen wordt nog steeds in pas loopt met wat het zou moeten zijn. Het rijk heeft alle aanvullende eisen meegenomen in de tender betreffende het SZW-gebouw. Zo ook het 3e beding om de eerste vijf jaren 350 statushouders te huisvesten.

Schakelprogramma’s moeten nog worden opgestart. De komende maand kan de wethouder de commissie informeren hoe het met het SZW-gebouw verder gaat in de opgave om 350 statushouders te huisvesten. Prognoses voor 2017 ontvangt de wethouder begin oktober van het COA, dan weet de wethouder meer over de taakstelling voor de gemeente. Vóór het eind van het jaar komen de eerste monitoringsverslagen over de verschillende trajecten.

Ministerie SZW vanaf Laan van NOI

De volledige vergadering is online terug te zien. Omdat de raadzaal momenteel wordt heringericht, worden de commissievergaderingen in de Commissie-/Perskamer gehouden

Vertraging rond oude ministerie is zo erg niet meer

Bron: Algemeen Dagblad
Door: Niels Klaassen

Het plan om het oude ministerie van Sociale Zaken te slopen, valt verkeerd. En over de beoogde koper klinkt scepsis op het stadhuis. Maar door de afgenomen asielinstroom is de vertraging niet meer zo’n ramp.

Wie zit er achter het bod op het oude ministerie van Sociale Zaken? Litoro heet de bieder. Maar HSP-fractieleider Peter Bos heeft zo zijn bedenkingen bij de investeerder: ,,Ze hebben geen website, geen trackrecord, het adres is een boerderijtje in Schoonhoven. En er zit een partij bij met een pandje in Zürich, een of andere vastgoedclub, totaal vaag.”

Lees het hele artikel in het AD

Oude ministerie tegen de vlakte? Gemeente Den Haag weet van niks

Bron: Algemeen Dagblad
Door: Niels Klaassen

Twee maanden na het aanwijzen van een koper van het oude ministerie van Sociale Zaken heeft de gemeente Den Haag daarover ‘schriftelijk’ nog niks vernomen van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat meldt wethouder Joris Wijsmuller (HSP) in antwoord op raadsvragen.

Oppositiepartij Groep de Mos eiste opheldering na berichtgeving in deze krant over het omstreden sloopplan rond het oude ministerie in Bezuidenhout. ,,Wanneer gaat u de gemeenteraad informeren over de ontwikkelingen”, vroeg raadslid Arjen Dubbelaar.

Lees het hele artikel in het AD

 

Deal oude ministerie léék gunstig

Bron: Algemeen Dagblad
Auteur: Niels Klaassen

De verkoop van het voormalige ministerie van Sociale Zaken zou goed uitpakken voor de gemeente Den Haag. Maar door onenigheid over het sloopplan komt de huisvesting van 350 statushouders in de knel.

Het rijk gaat het grote kantoorgebouw in Bezuidenhout niet voor ‘een appel en een ei’ weggeven, waarschuwde minister Stef Blok (VVD) begin februari. Zijn Rijksvastgoedbedrijf onderhandelde al maanden met de gemeente over het markante pand aan de Anna van Hannoverstraat. Over één aspect waren ze het vlug eens: er komen vluchtelingen met verblijfs­papiertje in het bouwwerk (1990) van architect Herman Hertzberger. Maar wie gaat dat betalen? Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) vond koop of huur door de gemeente immers geen goed plan.

Even later waren de partijen er alsnog uit: het oude ministerie wordt verkocht aan de hoogste bieder, met als voorwaarde dat deze de eerste vijf jaar 350 statushouders gaat huisvesten. Die eis drukt de opbrengst voor het Rijksvastgoedbedrijf, hetgeen ongetwijfeld leidde tot chagrijn bij de boekhouders daar.

Lees verder in het AD.

‘Vertraging mag niet: statushouders moeten een plek krijgen’

Bron: Algemeen Dagblad
Door: Niels Klaassen

Den Haag moet dit jaar de belofte nakomen dat de stad bijna 2200 statushouders huisvest. GroenLinks is bang dat het niet lukt: ‘Opnieuw vertraging is onbestaanbaar’.

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns vreest dat het gesteggel over de sloop van het oude ministerie van Sociale Zaken ervoor zorgt dat de stad het doel niet haalt om dit jaar bijna 2200 statushouders onder te brengen. ,,Dit pand (waar 350 statushouders moeten komen, red.) speelt daar een hele belangrijke rol in”, zegt Kapteijns. Oppositiepartij Groep de Mos spreekt van ‘amateuristisch gedoe’ en wil opheldering van het stadsbestuur.

Draai
De ontwikkeling van het pand in Bezuidenhout dreigt uit te draaien op een domper. De eigenaar van het pand, het Rijksvastgoedbedrijf, selecteerde een koper die het complex uiteindelijk wil slopen en een nieuw gebouw wil neerzetten. Maar de gemeente wil daar niet aan. Met die mededeling verraste Den Haag de Rijksvastgoeddienst volledig, blijkt nu.