Tagarchief: afval

Uw kerstboom opruimen: wegbrengen of laten ophalen

Wilt u na de kerst snel uw kerstboom opruimen? Zet uw kerstboom dan op de stoep op de speciale ophaaldag (geldt alleen voor Bezuidenhout-West!) of breng hem naar een afvalbrengstation. Of kijk of er een speciale opruimactie in uw buurt is!

Mogelijkheden aanbieden kerstboom:

  • Zet uw boom op de stoep op de speciale ophaaldagen voor kerstbomen. Kijk vanaf 27 december 2016 op digitale huisvuilkalender voor de ophaaldagen bij u in de buurt.
  • Breng uw boom naar een afvalbrengstation. Uw kerstboom wordt dan verwerkt tot biomassa voor stroom- en warmteopwekking. Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen.

Opruimacties kerstbomen
In een aantal wijken zijn speciale opruimacties voor de kerstbomen. Zo kunnen kinderen crownies sparen of krijgt u een lootje als u uw kerstbomen inlevert. Bekijk alle acties.

Opruimacties kerstbomen in Haagse Hout zijn van 27 tot en met 30 december 2016 in Mariahoeve en Bezuidenhout-West. Kinderen halen kerstbomen op in de wijk.

Zie ook
Op www.denhaag.nl/jaarwisseling vindt u tips voor een veilig oud- en nieuw.

Blauwe papiercontainer aanvragen in Bezuidenhout en Mariahoeve

In grote delen van Bezuidenhout en Mariahoeve kunnen bewoners nu een blauwe container aanvragen voor hun oud papier. Het oud papier en karton wordt 1 keer in de maand huis aan huis opgehaald. Om nog meer oud papier en karton in te kunnen zamelen, is er nu de mogelijkheid om een blauwe papiercontainer aan te vragen. In die container kunt u uw kranten, reclamefolders en papieren of kartonnen verpakkingen doen.

Ophaaldag
Zet de container op de gebruikelijke ophaaldag vóór 7.45 uur aan de straat. Wat bij u in de straat de ophaaldag is, leest u in de digitale huisvuilkalender.

Container moet in tuin staan
U kunt alleen een blauwe papiercontainer aanvragen, als u die kwijt kunt in uw voor- of achtertuin. De container mag dus niet op de stoep tegen de gevel staan.

Aanvragen
Vraag een blauwe papiercontainer digitaal aan of via telefoonnummer 14070. Doet u dit vóór 17 oktober 2016, dan wordt de container begin november bij u voor de deur afgeleverd. U hoeft dan niet thuis te zijn.

Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief gekregen van de gemeente. U kunt die brief hier lezen.

In de bijlage bij de brief zat een folder over papier scheiden. Lees meer over papier scheiden.

Kerstboom opruimen

Wilt u uw kerstboom opruimen? De gemeente haalt uw boom gratis op. Let er wel op dat u de kerstboom op de juiste dag aanbiedt.

U kunt op verschillende manieren uw kerstboom aanbieden:

  • Staan bij u in de straat ondergrondse containers? Zet uw boom op 9 of 16 januari 2016 op de stoep. Zet de kerstboom niet niet naast de ondergrondse container, want dan kan deze niet geleegd worden.
  • Staat er bij u in de straat geen ondergrondse containers? Zet uw boom dan op de stoep tijdens de vuilnisophaaldagen in de eerste 2 weken van januari 2016. U kunt uw boom ook aanbieden op de speciale ophaaldagen voor kerstbomen. Kijk op de digitale huisvuilkalender voor de ophaaldagen bij u in de buurt.
  • Breng uw boom naar een afvalbrengstation. Uw kerstboom wordt dan verwerkt tot biomassa voor stroom- en warmteopwekking. Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen.

Meer afval scheiden in Den Haag

Bron: gemeente Den Haag

De gemeente wil de komende jaren 35% meer afval gescheiden inzamelen met nieuwe methodes en meer containers. Dat staat in het nieuwe Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020.

Het college van burgemeester en wethouders stelde het plan ‘Afval scheiden, gewoon apart!’ op 17 november 2015 vast.

Alle Hagenaars produceren bij elkaar elke dag ongeveer 600 ton afval. Dat is ruim 1 kilo per persoon, iedere dag 75 vuilniswagens vol. In afval zitten veel grondstoffen die geschikt zijn om te verwerken tot iets nieuws. De gemeente werkt daarom al jaren aan duurzaam afvalbeheer.

Het doel is om 35% meer afval gescheiden inzamelen. Dit betekent per jaar al 9,5 miljoen kilo meer. In 2018 kijkt de gemeente welke maatregelen goed werken. Zodat in 2020 zelfs 40% van het afval gescheiden kan worden ingezameld.

Gekleurde zakken om afval te scheiden
Er komen meer voorzieningen voor bewoners om makkelijker afval te kunnen scheiden. Denk aan:

  • meer minicontainers voor plastic en papier in laagbouwwijken
  • grote rolcontainers in flatgebouwen.

Er komt een proef waarbij elke soort afval zoals plastic of papier een eigen kleur vuilniszak krijgt. De zakken kunnen gewoon in de ondergrondse container en worden later gescheiden en gesorteerd.

Op meer plaatsen komt een ‘sorteerstraat’, een serie containers voor de meest voorkomende soorten afval zoals plastic, papier, textiel en glas. Het doel is dat uiteindelijk elke wijk een sorteerstraat krijgt.

Samen met bewoners
De gemeente gaat samen met bewoners en andere partners op zoek naar nieuwe en innovatieve methodes voor gescheiden afvalinzameling.