Categorie archief: Uncategorized

Centraal Station Den Haag ’s nachts definitief dicht

DEN HAAG – Station Den Haag Centraal gaat ’s nachts vanaf één uur definitief dicht voor daklozen. Het besluit hing al enige tijd in de lucht. De Nederlandse Spoorwegen hebben woensdag gezegd dat er nu een definitief plan voor sluiting ligt. Het plan zal op 3 februari worden ingevoerd.
Volgens de NS is er ’s nachts veel overlast door daklozen en hangjongeren op het station.
De Kessler Stichting zegt begrip te hebben voor de maatregel van de NS, maar is bang dat de daklozen straks elders voor overlast zulle zorgen. De stichting wil zo snel mogelijk een nieuwe opvangplek voor de groep van 40 tot 60 daklozen die vaak overnacht op het station.

Wederom verzet tegen plannen Beatrixkwartier

DEN HAAG – De plannen van de gemeente Den Haag voor de verdere ontwikkeling van het Beatrixkwartier tot  kantoorgebied stuiten opnieuw op verzet. Dat bleek vorige week tijdens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag. Daar zijn de bezwaren behandeld tegen de achtste herziening van het bestemmingsplan Bezuidenhout-Midden.
De Stichting Bezuidenhout-Midden vecht het besluit aan van de provincie Zuid-Holland om het aangepaste bestemmingsplan begin vorig jaar goed te keuren. De stichting is het niet eens met de nieuwe bouwmogelijkheden die het plan biedt. Een belangrijk onderwerp van discussie is het toestaan van 18 meter in plaats van de eerdere 9 meter hoge nieuwbouw op de PTT-kavel die aan de Louise Henriëttestraat grenst.
Naar  mening van de stichting had men de effecten van de geplande nieuwbouw op het woongenot in de directe omgeving nader moeten onderzoeken. “Uitgangspunt van het bestemmingsplan is immers dat in dit overgangsgebied juist rekening moet worden gehouden met de aanliggende woonfunctie”, aldus woordvoerster J. van Egmond. De verhoging zou bovendien niet nodig zijn, omdat eigenaar KPN geen plannen voor bebouwing van de kavel heeft.
Ook de mogelijke bouw van een derde parkeerverdieping onder vier kantoorgebouwen is onnodig, naar mening van de stichting. “Geen van de projectontwikkelaars heeft een derdeondergrondse laag opgenomen in de bouwplannen”, volgens Van Egmond. De stichting wijst daarnaast op het ontbreken van onderzoek naar mogelijke bouwschade als gevolg van diepere bouwwerken.
Evenmin is de stichting het eens met het opnemen van de locatie van de voormalige Wilhelminakerk in het bestemmingsplan. Volgens haar moet de locatie bestemd worden in het plan voor het wgenoemde binnengebied en niet in dat voor het Beatrixkwartier. De overige bezwaren van de stichting zijn eerder al door de Raad van State behandeld tijdens een spoedzitting. Uitspraak volgt over enkele maanden.

Stadsspeld voor echtpaar Stikkelman

Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij

Door Piet Niekerk
DEN HAAG. Nederland staat bekend om het vrijwilligerswerk, hetgeen zonder enige vorm van betaling verricht wordt. Buitenlanders staan versteld van wat Nederlanders doen in hun vrije tijd als vrijwilliger: het helpen van bejaarden, buren, zieken en zich inzetten voor de leefbaarheid in de woonomgeving. Totaal is er in Nederland een legioen van zo’n 80.000 vrijwilligers en Den Haag is daarin niet slecht vertegenwoordigd. Ook in het stadsdeel Haagse Hout zijn er nogal wat vrijwilligersbrigades actief en zowel collectief als individueel hebben de vrijwilligers grote verdienste. Nu heeft Bezuidenhout-West een paar van zijn coryfeeën – inderdaad een echtpaar – de Stadsspeld zien verlenen, te weten het vrijwilligersechtpaar Stikkelman-Kok.

Het was de avond van donderdag 9 januari, dat wethouder Jetta Kleinsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie op de feestelijke nieuwjaarsreceptie de Stadsspelden ‘- elk -echtelid kreeg er een -uitreikte. Het is volgens de wethouder maar één keer eerder gebeurd, dat de Stadsspeld tegelijk aan een echtpaar werd toegekend. De avond was zowel feestelijk als officieel en voorzitter Fred Antonisse van Wijkraad / Bewonerscommissie ‘memoreerde dat het jaar 2002 “een zeer bewogen jaar voor ons is geweest, met als dieptepunt het overlijden van onze voorzitter Jan van der Biesen, die heen is gegaan op 46 jarige leeftijd.” Dat was in de zomer van het afgelopen jaar en sinds oktober is Fred zijn opvolger. De nieuwe voorzitter heeft op zich genomen ‘door te blijven gaan in de geest van Jan’.

Kantoorkolossen
Bezuidenhout-West kent de laatste jaren een relatieve rust. De buurt is niet meer zo’n bouwput als een jaar of tien geleden. Het is een buurt, een toch nog nieuwbouwwijk te noemen’ omgeving tussen enorme kantoorkolossen, zeer herkenbaar, met bijzondere bouwwerken. Dat is de schets, die wethouder Kleinsma geeft van de wijk en waaraan zij toevoegt: “Er is ook genoeg te doen in de buurt. En dat is niet in de laatste plaats te danken aan de bewonersorganisatie, het Wijkberaad Bezuidenhout- West.
Daarom zijn de bewoners van dit gedeelte van Den Haag de buurt als van hen gaan beschouwen. Buurtacti- viteiten zijn vrijwel uitsluitend een zaak van vrijwilligers.” Dat is in Bezuidenhout-West niet anders en wethouder Kleinsma memoreerde dat deze buurt “in het rijke bezit is”van vrijwilligers die zich helemaal geven voor het vrijwilligerswerk. En het echtpaar StikkeIman-Kok is daar een voorbeeld van.”

Overblijfmoeder
De wethouder memoreerde de staat van dienst van het echtpaar. Beide echtelieden zijn ruim zeventien jaar actief als vrijwilliger en hebben in die periode grote sociale betrokkenheid aan de dag gelegd door altijd aandacht te besteden aan het wel en wee van de wijkbewoners. Kleinsma memoreerde de wijkfeesten, de viering van Oud en Nieuw, sinterklaas, bingoavonden, uitstapjes voor ouderen en hen de helpende hand bieden, bardiensten. ” Als vrouw begin ik maar bij de man”, zo startte de wethouder haar toespraak, maar na de verdiensten van de heer StikkeIman opgesomd te hebben, stapte zij over naar de echtgenote. “U bent uit hetzelfde hout gesneden en sinds 1985 actief als vrijwilligster bij het wijk- en dienstencentrum en doet als zodanig niet onder voor uw man. Bovendien heeft u in de jaren tachtig en negentig de rol op u genomen van overblijfmoeder op de Liduina Basisschool. Een functie waar velen u nog dankbaar voor zijn en een Nieuwiaarsbijeenkomst is natuurlijk een mooie gelegenheid om een en ander te memoreren.

Smeerolie
Velen waren aanwezig om van hun dankbaarheid te getuigen voor zoveel onbaatzuchtig werk. Fen Haag heeft het vrijwilligerswerk hoog op de agenda staan en Jetta Kleinsma noemde vrijwilligers de smeerolie van de maatschappij, ja zelfs van de economie. De heer en mevrouw Stikkelman, beiden 50 jaar en al een mooie staat van dienst, werden er bijna verlegen van, zo in het zonnetje gezet te worden. Maar de wethouder wilde van die bescheidenheid niets weten en verklaarde ‘apetrots’ te zijn dat zij het vrijwilligerswerk in haar portefeuille heeft. De gemeente Den Haag koestert ook het werk en honoreert als daar aanleiding voor is graag de verdiensten van de vrijwilliger. De toekenning van de Stadsspeld geschiedt als de kandidaat zich minstens tien jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad en haar inwoners. De gegadigden worden voorgedragen door het bestuur van een vereniging of organisatie, dan wel een particulier of de directie van een bedrijf. In principe kan iedereen een vrijwilliger voordragen voor onderscheiding en de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen trekt dan na of de voordracht terecht is. Zo ja, dan ontvangt de gegadigde een Stadsspeld, het sierlijke kleinood van zilver, voorstellende een gestileerde ooievaar, waarin een klein pareltje verwerkt. Het echtpaar Stikkelman is nu de trotse bezitter van de Stadsspeld.

‘RandstadRail een uit de hand gelopen hobby’

HAAGSE HOUT -Cocky Hoek uit Bezuidenhout strijdt als volkstuinder tegen de aanleg van een fietstunnel bij de molen langs de Schenk, dwars op de toekomstige sporen van RandstadRail. Waarom? “Ik vind die tunnel gewoon bezopen. Nut en noodzaak ontbreken. Dat ding wordt 45 meter lang en dat is eng. Hij kost meer dan vier miljoen euro. Voor dat geld kun je voor fietsers veel belangrijker zaken bereiken.”

Verder speelt natuurlijk mee dat voor de fietstunnel én de aanleg van verhoogde lightrailsporen volkstuinen in het Groene Oor moeten sneuvelen, al is nog onbekend wanneer dat gebeurt. De datum dat de tuinen leeg moeten opgeleverd is steeds verschoven, legt Cocky uit, verder is er inmiddels sprake van compensatie. “Eerst was het wegwezen, nu gaat het fatsoenlijker. ” Gek is wel, vindt Cocky, dat de NS als verhuurder in de toekomst het houden van dieren op de volkstuinen wil verbieden. “Hier staan 65 tot 100 paarden en dat is algemeen bekend. Moet dat verboden worden? Nee toch, kun jij in de krant geen lans breken voor die paarden?” Vorige week boekte Cocky als inspreker succes in de raadscommissie die de tunnel moet aanbevelen. Misschien moest verkeerswethouder Bruins in plaats van een tunnel kijken naar de mogelijkheden van een fietsbrug. Cocky pakt een kaart om haar gelijk te halen: “Die tunnel ligt helemaal niet op een fietsroute. Zeg nou zelf: Als je van Leidschenveen naar het centrum van Den Haag wil fietsen, dan ga je toch niet omrijden voor een tunnel? Nee het lijkt er meer op dat RandstadRail een uit de hand gelopen hobby is geworden. Het gaat mij niet om een stuk volkstuin dat wegvalt, ik vind die tunnel gewoon dom. “

Jesi praatte nooit over naderende uitzetting

De klas van Jesi Panchan (17) – vierde van het vwo (Zandvlietcollege aan de Bezuidenhoutseweg), tussen onzeker en zelfbewust – wist van niets, toen wiskundeleraar en mentor Eelco Fabery de Jonge vorige week plotseling voorstelde handtekeningen op te halen. Voor een petitie aan de Tweede Kamer waarin aandacht wordt gevraagd voor de toekomst van Jesi. De meesten wisten wel dat ze uit Sri Lanka kwam en een paar misschien ook dat ze in een asielprocedure zat, maar bij wat dat precies betekent had niemand stilgestaan.

Lees verder in de Haagsche Courant

College stemt in met ontwerp RandstadRail-lijn 3, Laan van NOI-CS en fietsverbinding

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp van RandstadRail-lijn 3, het voorlopig ontwerp van het RandstadRail traject Laan van NOI-CS en een fietsverbinding tussen Voorburg en Den Haag. De inspraakprocedures voor de ontwerpen leverden veel reacties op en hebben geleid tot bijstelling van de plannen. Vandaag wordt tevens de beschikking voor RandstadRail vrijgegeven door het Rijk. Om 17.15 uur ontvangt wethouder Bruno Bruins namens Haaglanden samen met zijn Rotterdamse collega Hulman de beschikking van minister De Boer van Verkeer en Waterstaat.