Bouw&Projecten

10 september 2010

In en rond Bezuidenhout worden thans een aantal hele grote bouwprojecten uitgevoerd.
In het Beatrixkwartier zullen nog een aantal kantoren komen, met name langs de Utrechtse Baan;

Naast de Koninklijke bibliotheek komt de Grotiusplaats met diverse moderne gebouwen;

De aanpassing van de omgeving van het Centraal Station en het station zelf.

Het renoveren en veranderen van het oude defensie kantoor op de hoek Marialaan/Theresiastraat.


Maar er zijn ook kleinere projecten gaande zoals:

Locatie Spaarwaterstraat 184:    voormalige gemeentegarage. Daar komen 24 koop woningen. Oktober 2015 start de bouw.

Een Bezuidenhout site